Fossiloberoende länsstyrelser?

Under 2014 har LEKS drivit ett projekt som syftar till att länsstyrelserna genom miljöledningsarbetet ska bli föregångare inom energi- och klimatområdet. Länsråden har ställt sig positiva till projektgruppens förslag som innebär bland annat att undersöka förutsättningarna för att införa målsättningen om en fossiloberoende länsstyrelse 2020.

Detta har hänt i projektet

Regionala träffar och uppföljande lync-möten har genomförts för att ta fram gemensamma förslag. Förslagen har bearbetats av projektets styrgrupp och presenterades för länsrådsmötet den 9 december.

Länsråden ställde sig positiva till förslagen som innebär att alla länsstyrelser inför mål i sina handlingsplaner om att effektivisera miljöledningsarbetet genom samverkan och att bli en förebild inom energi- och klimatområdet.

Fortsatt arbete

Aktivitets som föreslås är att

  • Aktivera miljöledningsnätverket
  • Samverka om den interna miljörevisionen
  • Delta i gemensamma projekt för att minska energi- och klimatpåverkan (upphandling, resfria möten, gröna hyresavtal)
  • Undersöka förutsättningarna för att införa målsättningen om en fossiloberoende länsstyrelse 2020

Slutrapport

Projektrapport som innehåller många konkreta förslag son länsstyrelserna kan arbeta vidare med enligt ovan är snart klar.