Enkät till alla kommuner om hur avfallsplaneringen fungerar

Naturvårdsverket ska revidera föreskrifterna och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsernas sammanställning (NFS 2006:6). Det är en åtgärd enligt den nationella avfallsplanen.

Skälet till revideringen är bland annat att det finns behov av att anpassa reglerna till Avfallsförordningen och att tydligare koppla ihop de kommunala planerna med den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet.

Frågorna till kommunerna handlar både om hur planen tagits fram, hur reglerna följts och vilket behov det finns av ändringar. Enkäten innehåller också frågor om vilka prioriterade områden från den nationella avfallsplanen som finns med i de kommunala avfallsplanerna, som exempelvis mål och åtgärder för att minska matavfallet och öka återanvändningen av hushållsavfall.

Naturvårdsverket kommer därefter att ta fram förslag till nya föreskrifter och allmänna råd under hösten och remittera dem under våren 2015. Beslut om nya regler fattas under hösten 2015.

Läs mer