Kontakt

Länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordning (LEKS) är ett samarbete mellan länsstyrelserna. Vår uppgift är att underlätta och effektivisera länsstyrelsernas arbete inom energi och klimat.

LEKS uppdrag

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) ska vara en länk mellan regionala och nationella aktörer och en strategisk och drivande samarbetspartner. Målet är att bidra till goda förutsättningar för ett framgångsrikt klimat- och energiarbete i alla Sveriges län och kommuner.

Exempel på uppdrag: 

  • Delta i beredningsgrupp för energieffektiviseringsrådet.
  • Genomföra utvecklingsinsatser, till exempel projekt som länsstyrelser, kommuner, regioner och andra kan genomföra lokalt.
  • Hantera gemensamma remisser, rapporteringar och samlade synpunkter till regeringen och centrala myndigheter.
  • Anordna utbildningar för länsstyrelsernas energi- och klimatstrateger.

LEKS har en styrgrupp som består av representanter från de chefsnätverk som arbetar med länsstyrelsens viktigaste verktyg för energiomställningen.

På regional nivå ansvarar varje länsstyrelse för samverkan med andra regional aktörer. Vill du samarbeta eller ha råd i ett energi- och klimatprojekt kontakta gärna energisamordnaren i ditt län.

 

LEKS arbetgrupp

LEKS arbetsgrupp ansvarar för nationell samordning av länsstyrelsernas energi- och klimatarbete, samarbetet med andra myndigheter och kontakter med regeringskansliet. Kontakta LEKS arbetsgrupp om du vill samarbeta i frågor som berör flera länsstyrelser.


Jörgen Persson, t.f verksamhetsledare, lantbruk och landsbygd 010-2247461
Lisa Rehnström, fysisk planering, 010-223 15 23
Jimmy Nilsson, Klimatklivet 010-225 32 89
Maria Adervall, kommunikation 010-224 43 47
Hanna Savola, tillväxtfrågor 010-2241624

Erik Särnholm, verksamhetsledare (tjänstledig)

 

LEKS styrgrupp

Ann Holmlid, länsråd i Östergötland, ordförande
Per Hansson, Forum 
Johan Varenius, Landsbygdsdirektörerna
Thomas Börjesson, Nätverket för hållbar tillväxt
Monique Wannding, Miljönätverket