Kontakt

Länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordning (LEKS) är ett samarbete mellan länsstyrelserna som syftar till att underlätta och effektivisera länsstyrelsernas arbete inom energi och klimat.

LEKS uppdrag

Tillsammans skapar vi ett framgångsrikt energi- och klimatarbete i Sverige. Vi gör det genom att vara en strategisk och drivande samarbetspartner och en länk mellan regionala och nationella aktörer. Resultatet blir bättre förutsättningar för ett framgångsrikt klimat- och energiarbete i alla Sveriges län och kommuner.

Exempel på uppdrag: 

  • Delta i beredningsgrupp för energieffektiviseringsrådet.
  • Genomföra utvecklingsinsatser, till exempel projekt som länsstyrelser, kommuner, regioner och andra kan genomföra lokalt.
  • Hantera gemensamma remisser, rapporteringar och samlade synpunkter till regeringen och centrala myndigheter.
  • Anordna utbildningar för länsstyrelsernas energi- och klimatstrateger.

LEKS har en styrgrupp som består av representanter från de chefsnätverk som arbetar med länsstyrelsens viktigaste verktyg för energiomställningen.

På regional nivå ansvarar varje länsstyrelse för samverkan med andra regional aktörer. Vill du samarbeta eller ha råd i ett energi- och klimatprojekt kontakta gärna energisamordnaren i ditt län.

 

LEKS arbetgrupp

LEKS arbetsgrupp ansvarar för nationell samordning av länsstyrelsernas energi- och klimatarbete, samarbetet med andra myndigheter och kontakter med regeringskansliet. Om du vill samarbeta i frågor som berör flera länsstyrelser, ber vi dig kontakta LEKS arbetsgrupp.


Erik Särnholm, Dalarna, verksamhetsledare, tillsyn/prövning, 010-225 03 07
Maria Adervall, Västra Götaland, kommunikation, 010-224 43 47
Ylva Gjetrang, Örebro, fysisk planering, 010-2248464
Hanna Savola, Skåne, tillväxtfrågor, 010-2241624
Jörgen Persson, Värmland, lantbruk och landsbygd, 010-2247461

LEKS styrgrupp

Kristina Zetterström, länsråd Östergötland, ordförande
Eva Bergdahl, Uppsala, hållbart samhällsbyggande
Ulrika Geber, Stockholm, landsbygdsfrågor
Thomas Börjesson, Örebro, tillväxtfrågor
Monique Wannding, Västra Götaland, miljömålsfrågor