Dalarnas Energi- och klimatseminarium 2016

2016 års regionala energi- och klimatseminarium i Dalarna är tänkt att vara en regional verkstad. Vi har nu arbetat i 10 år med nätverket Energiintelligent Dalarna. Vad har hänt, vad händer och vad behöver hända inom energiområdet i regionen?

Den 17 maj äger seminariet rum på Teknikdalen i Borlänge.  På förmiddagen följer vi med på en Dalaresa där aktörer inom olika sektorer i regionen beskriver vad som skett inom området senaste tio åren och vad som behöver ske nästkommande tio år för att vi ska kunna leva upp till begreppet Energiintelligent Dalarna. Förutom landshövding Ylva Thörn och ordförande i Region Dalarna Leif Nilsson, deltar även Stefan Nyström från miljömålsberedningen och Caroline Ankarcrona från IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien), som ger oss inspel om vad som sker nationellt inom området. Moderator är Caroline Bastholm från högskolan Dalarna - en av Sveriges mest inspirerande unga ingenjörer enligt tidningen NyTeknik. 

Under eftermiddagen finns möjlighet att välja en av sex parallella verkstäder:

  • Gör verkstad i småhusbranschen! Arrangör: ByggDialog Dalarna
  • Helhetssyn för minskad klimatpåverkan. Arrangör: Dala Energiförening Fossilfria drivmedel.
  • Vilka möjligheter har/ger olika drivmedel i Dalarna. Arrangör: Energikontor Dalarna och Green Drive Region
  • Smart renovering av flerbostadshus. Arrangör: ByggDialog Dalarna
  • Pröva testbädd för energieffektivitet. Arrangör: Energieffektivt samhällsbyggande
  • Veta, Välja, Vara - Lärandets betydelse för en hållbar konsumtion. Arrangör: Konsumtionsnätverket  

Mer information och anmälan sker via energiintelligent hemsida.