Plattformsdagar Hållbar Stadsutveckling

10-11 december anordnar Boverket "Plattformsdagar - konvent med seminarier och workshops för hållbar stadsutveckling".

Under två intensiva dagar får du ta del av 20 utmaningar och 27 seminarier i en ny, stor arena för erfarenhetsutbyte. Lär dig mer utifrån goda exempel och nätverka med alla de myndigheter, organisationer och personer som på olika sätt arbetar med eller verkar för en hållbar stadsutveckling! 

För mer information hänvisar vi till Boverkets hemsida.