Koordinatormöte: Energieffektiviseringsnätverken

Den 8-9 oktober bjuder Energimyndigheten alla personer som utsetts till koordinatörer för energieffektiviseringsnätverken* på en träff med fokus på rekrytering av företag.

Till mötet vill vi att ni kartlägger era kanaler för rekrytering och lägger en plan och enkel strategi för rekryteringsarbetet som vi kan diskutera på mötet. Vi ser gärna också att ni tittat över företagslistor och andra källor till företagsinformation. 

Lokal: Stockholm, Clarion Hotell Stockholm Ringvägen 98.

Mer information:

Albin Carlín
Avdelningen för energieffektivisering
Energimyndigheten
Tel. +46 (0)16 544 24 48
albin.carlin@energimyndigheten.se

*Mer om projektet energieffektiviseringsnätverk:

Nu är projektet Energieffektiviseringsnätverk igång! Projektet finansieras av den Nationella Regionfonden. Projektägare är Energimyndigheten medan Energikontoren och Länsstyrelserna kommer att ansvara för själva nätverken.

Målgruppen för projektet är företag som har mindre än 250 anställda och mer än 2 GWh energianvändning per år. Genom deltagande i nätverk, får företagen stöd med energikartläggningar, införande av ett energiledningssystem och genomförande av energieffektiviseringsåtgärder.

Inom projektet kommer det att skapas regionala energieffektiviseringsnätverk för företag. Varje nätverk ska innehålla 8-16 företag som har mindre än 250 anställda och mer än 2 GWh energianvändning per år. Rekrytering av företagen kommer att ske fram till mars 2016. Nätverken ska drivas enligt metodiken LEEN som testats i Tyskland och Schweiz.