Energismart 2015

Energimyndigheten arrangerar en ny konferens Energismart för de som arbetar med energieffektivisering i offentlig sektor. Temat för årets konferens är potentialen i energieffektivisering. Under konferensen diskuterar vi många av de fördelar energieffektivisering medför, med särskilt fokus på de ekologiska och sociala samhällsvinsterna.