Energieffektiv och klimatsmart planering - heldagsutbildning i Stockholm

Du är välkommen till en heldagsutbildning med fokus på hur den fysiska planeringen kan bidra i omställningen till ett energieffektivt och klimatsmart samhälle.

Dagen riktar sig till dig som är exempelvis samhällsplanerare, planarkitekt, trafikplanerare, energistrateg, hållbarhetsstrateg, näringslivsutvecklare eller på annat sätt är involverad i samhällsbyggnadsprocessen. Flera medarbetare från respektive kommun är önskvärt.

Utbildningen arrangeras av Energimyndigheten i samverkan med länsstyrelsen och baserar sig på erfarenheter från bland annat Energimyndighetens program Uthållig kommun.

Innehåll:

Dagen kommer ha fokus på metoder och verktyg för att integrera energi- och klimatfrågor i den fysiska planeringen med koppling till energi- och klimatsmart transport- och bebyggelseplanering samt solenergi i planeringen. 

Intresseanmälan:

Ingrid Bohlin, tel 023-666 64 34, e-post: ingrid.bohlin@sweco.se