Solforum i Linköping

Under 2013 mer än fördubblades antalet elanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Dessutom har flera svenska forskningsprojekt uppmärksammats internationellt. Vill du få överblick över vad som är på gång? Diskutera och få inblick i vad som kan tänkas komma och behöva göras framöver? Och kanske också få nya idéer kring hur du kan samverka med andra? Då är du varmt välkommen till Solforum 2014!

Årets Solforum riktar sig till dig som utvecklar, planerar för, investerar i, beställer, installerar, skriver eller informerar om solceller, termisk solkraft eller solbränslen. Tre spår löper parallellt som en röd tråd genom konferensen:

  • Utveckling av nya tekniker för solceller, termisk solkraft och solbränslen
  • Integration av solceller i byggnader och elnät
  • På väg mot ökad solcellsanvändning  

Programmet bjuder på presentation och diskussion om vad som kan göras för att underlätta den pågående utvecklingen. Såväl specifika projektidéer under konferensens idéforum som utvecklingen i stort under konferensens plenumpresentationer och rundabordssamtal.

Du får också inblick i pågående projekt, och möjlighet att prata närmre kring specifika projekt under konferensens utställning.   Du har också möjlighet att delta i ett samtal om hur EU:s regionalstödsfonder kan användas för att främja solcellsanvändning, eller ett särskilt forum för dig som energi- och klimatrådgivare.

Du kan också boka ett samtalsrum för att diskutera din idé med Energimyndighetens affärsutvecklingsenhet eller andra konferensdeltagare som kan tänkas underlätta genomförandet av din idé.  Vill du presentera ditt projekt, din projektidé eller produkt, eller diskutera en specifik fråga? Anmäl ditt intresse när du anmäler dig till konferensen!

Ett program för konferensen hittar du här.