Seminarium om miljö- och energikrav i offentlig upphandling

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att nå lokala, regionala och nationella energi-, klimat- och miljömål. Det är samtidigt ett komplicerat område där vi har gemensamma utmaningar att ta oss an, men också stora möjligheter!

Välkommen till en dag där vi diskuterar nyheter och möjligheter kring att ställa miljö- och energikrav inom offentlig upphandling. Vid seminariet presenteras också resultat från projektet Energikuppen, där fem östgötska kommuner arbetat med att diskutera och utveckla sina kriterier och rutiner kopplat till upphandling.

Dagen vänder sig till dig som arbetar med upphandling i någon form, och som vill uppdatera dina kunskaper. Du får också chansen att träffa kollegor med liknande uppgifter inom andra organisationer, samt att diskutera möjligheter och behov av ett regionalt nätverk för upphandlingsfrågor i Östergötland.

Observera att vi har begränsat antal platser och dessa tillsätts genom "först till kvarn" samt med hänsyn till en så bred representation som möjligt. Seminariet är kostnadsfritt, men ett uteblivet deltagande efter anmälan kan komma att debiteras med 400 kr.

Seminariet kommer att äga rum den 20 November kl 10.00-15.30 med registrering från kl 9.30

Plats: Konsert och Kongress, Linköping
Lokal: Sonaten

Inbjudan och program.

Anmälan sker senast den 13 november via kalendariet på Länsstyrelsen Östergötlands webb.