Konferens om energieffektivisering i företag

Den 25 november 2014 anordnas en konferens i Malmö inom ramen för projektet PROEFF III (Projekt för Energieffektivisering i Företag). Målet med konferensen är att Länsstyrelser och Energikontor delar med sig av erfarenheter från projekt som handlar om energieffektivisering riktat mot företag och organisationer samt att vi får diskuterat hur vi på bästa sätt arbetar med företag för att nå faktiskt energibesparing.
För två år sedan anordnade Länsstyrelsen Skåne samt Energikontoret Skåne en liknande konferens (också inom ramen för PROEFF). Dagen var uppskattad av alla närvarande och arrangörerna blev ombedda att anordna en liknande tillställning.

Föredragshållare

Har ni drivit eller driver ni projekt som ni anser andra skulle ha nytta att ta del av (gäller både lyckade eller misslyckade projekt inom området), anmäl då era projekt till Veronica Lindeberg senast den 25 september.

I er anmälan anger ni:

  • Namn och e-post till kontaktperson
  • Namn på projektet
  • Kortfattat projektinnehåll

Alla föreläsare kommer att få 15-20 minuter på sig (frågor inkluderat i den tiden). Fokus på föredragen är att berätta kort om projekten, upplägget på projekten, resultatet av projekten samt era slutsatser (vad gick bra, vad gick mindre bra, om andra vill göra samma projekt i sitt län vad bör de tänka på och vad bör ändras). När vi fått in era anmälningar gör vi ett urval av vilka föredrag som kommer med i programmet och sammanställer det slutliga programmet.