Klimatveckan 2014 i Jönköping den 18 - 21 maj

Den 18 - 21 maj är ni varmt välkomna till Klimatveckan 2014 i Jönköping, som är ett initiativ av Klimatrådet i samverkan med Elmia. Klimatveckan är en mötesplats för att sprida kunskap, skapa gränsöverskridande nätverk och stärka det pågående energi- och klimatarbetet i Jönköpings län för att uppnå visionen ”Ett plusenergilän 2050”.
Klimatveckan 2014 i Jönköping

Sedan början av år 2011 har Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med alla länets kommuner, näringsliv och andra organisationer drivit ett målinriktat, strategiskt klimat- och energiarbete genom en samverkansorganisation, Klimatrådet.

Syftet är att åstadkomma ett hälsosammare län att leva och verka i samt nå visionen om att bli ett plusenergilän till år 2050. Det vill säga, en vision om att länet ska minska energianvändningen och öka produktionen av förnybar energi till ett överskott. En enorm utmaning.

Som ett av flera steg på vägen mot visionen arrangeras Klimatveckan! Under Klimatveckan vill vi träffa er och andra viktiga aktörer i vårt län som har en roll att spela i vår vision mot ett plusenergilän.   Har du inte redan anmält dig? Klicka här! 

Läs mer på Klimatrådet  

Välkommen!