Verktyg för uppföljning

Verktygslådan är en del av LEKS utvecklingsprojekt där målet har varit att ta fram en verktygslåda för uppföljning och utvärdering av olika typer av åtgärder, projekt och aktiviteter. Vill du läsa hela rapporten så finns den till höger under "Vidare läsning".

Presentation Bli bättre på att följa upp åtgärder

Verktygslådan 

Arbetet med uppföljning föreslås ske i två olika faser; en planeringsdel och en uppföljningsdel. I planeringsdelen behandlas samtliga delar, det vill säga även val av indikatorer och mätmetoder. De olika verktygen redovisas under följande rubriker: