Välkommen till Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning

Länsstyrelserna samordnar och leder det regionala energi- och klimatarbetet i sitt län. Den gemensamma utmaningen motiverar att länen samordnar sitt arbete och sprider erfarenheter och metoder till varandra.

Här lägger länsstyrelserna själva ut dokument, information om projekt och andra egna erfarenheter som kan vara av värde för alla aktörer som arbetar med klimat- och energifrågor på lokal, regional och nationell nivå.

Mer om LEKS (Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning)