Planera för tillsyn

En tillsynsmyndighet ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet, detta framgår av 8 kap 8 § plan- och byggförordningen (2011:338). Här finns exempel på hur en tillsynsplan kan se ut.

Exempel på tillsynsplan för kommuner

Exemplet kan fungera som en stomme för upprättande av en tillsynsplan. Den kan var ett bra verktyg för uppföljning och utvärdering av det tillsynsarbete som byggnadsnämnden har utfört.

Vid framtagandet ges byggnadsnämnden också möjlighet att ta ställning till hur arbetet ska läggas upp, hur mycket tid och resurser som ska läggas på arbetet och hur man vill prioritera de olika områdena.

Att följa upp och utvärdera

Hur byggnadsnämnden ska följa upp och utvärdera tillsynsarbetet är inte reglerat, men en tillsynsplan är ett bra verktyg när det är dags för uppföljning och utvärdering av det tillsynsarbete som byggnadsnämnden har utfört.