Bygga nytt, riva och ändra

Många byggåtgärder behöver tillstånd från byggnadsnämnden eftersom de har ett allmänt intresse och påverkan på omgivningen. Byggnadernas lokalisering och utformning ska medverka till en hållbar samhällsutveckling. Deras utformning och utförande ska uppfylla vissa krav som vi i samhället anser är viktiga.

  
  
Description
  
  
  
  
Vad ska du bygga?
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/byggsamverkan-vg/sv/lov/bygg-riva-andra/Sidor/default.aspxIn page navigation
Bygglovs-processen
Från ansökan till beslut
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/byggsamverkan-vg/sv/lov/bygglov/Sidor/bygglovsprocessen.aspxIn page navigation
Ritningar och handlingar
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/byggsamverkan-vg/sv/lov/Pages/ritningar-och-handlingar.aspxIn page navigation
Frågor och svar
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/byggsamverkan-vg/sv/lov/Pages/fragor-och-svar.aspxIn page navigation
Avgifter
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/byggsamverkan-vg/sv/lov/Pages/Avgifter.aspxIn page navigation