Seminarium om nya förvaltningslagen, tillgänglighet i lov- och byggprocessen och moderniseringen av Boverkets byggregler

Välkommen till en späckad dag om nya förvaltningslagen, moderniseringen av Boverkets byggregler och tillgänglighet i lov- och byggprocessen.

PÅ PROGRAMMET

- Nya förvaltningslagen och hur den påverkar byggnadsnämndens arbete.

- Hur ska krav på tillgänglighet genomsyra samhällsbyggnadsprocessen, från lokalisering, lov och byggande?

- Modernare byggregler – vad är på gång?

Därutöver nyheter om lagar, utredningar och om byggsamverkan.

MEDVERKANDE

Sven Boberg, chefsjurist i på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Sven Boberg är kammarrätts-assessor och har även arbetat på länsstyrelsen i Västra Götaland med överklagade PBL-ärenden. Han är engagerad i lagstiftningsfrågor, skriver analyser och undervisar i framförallt PBL.

Barbro Lundqvist-West, bygglovschef i Ale kommun, arkitekt med erfarenhet som bygglovsarkitekt i Göteborg och lång erfarenhet som projekterande arkitekt. Hon är dessutom certifierad sakkunnig inom tillgänglighet.

Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler. Kurt Eliasson är en av två utredare i kommittén som har i uppdrag att modernisera byggregelverket för att bidra till ökat byggande, minskad miljöpåverkan i byggprocessen och skapa konkurrens inom byggsektorn.

Inbjudan BBR mm.pdf

Direktlänk till anmälan