Byggsamverkan Västra Götaland

Inom Byggsamverkan Västra Götaland vill vi skapa ökad kvaliteté i bygglovsprocessen.

​Byggsamverkan Västra Götaland är ett samarbete mellan kommunala samhällsbyggnadskontor i Västra Götaland och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Genom att samverka över kommungränserna inom bygglovsprocessen är målsättningen att medborgare och byggherrar ska få likvärdiga svar oberoende av i vilken kommun de söker bygglov. Samverkan ska ge goda exempel på hur plan- och bygglagen tolkas och på så sätt underlätta vårt dagliga arbete.

Genom snabbare och effektivare bygglovsprocesser blir länets kommuner bättre rustade inför ett ökat bostadsbyggande.

Det övergripande målet för Byggsamverkan Västra Götaland är att verka för en god bebyggd miljö vid lokalisering, utformning, byggande och förvaltning.

Här kommer vi lägga in handläggarstöd, allt eftersom material tas fram.

 

Aktuellt

Turnén med regionala nätverksträffar avslutad!

Vi startade vår turné 1 oktober i Sjuhärad där Marks kommun stod som värd. Ett fyrtiotal handläggare, inspektörer och administratörer deltog. Marks kommun berättade om vad som är på gång i kommunen. Vi informerade om Byggsamverkan och vad som görs under vårt paraply. Bland annat genomgång projekten och de handläggarstöd som vi tagit fram. Vi genomförde också några grupparbeten där aktuella ämnen diskuterades. SÄRF var inbjudna som gästföreläsare.

En avgörande fråga som vi ville ha svar på var om deltagarna var intresserade av att fortsätta med ett regionalt forum/nätverk för Sjuhäradsregionen. Svaret var ett rungande JA.

Borås kommun tog på sig den ärofyllda uppgiften att anordna nästa träff, som kommer att hållas i januari 2020.

Vi fortsatte vår turné till Fyrbodalregionen med en nätverksträff den 25 oktober i Färgelanda. Ungefär samma upplägg, ett tjugotal deltagare, och med Bygglovschefen Bosse från Mölndals stad som gästföreläsare. Även här ett rungande JA till fortsatt nätverkande. Bengtsfors kommun tog stafettpinnen och siktar på en träff framåt vårkanten 2020.

Avslutningsvis var vi drygt 40 personer från Göteborgsregionen som gästade Kungsbacka kommun. Samma koncept men här hoppade handläggarna i Mölndal in i stället för Bosse som föreläsare och drog en uppskattad och intressant presentation.

YES, vi vill fortsätta att ha nätverksmöten var budskapet även här. Det lutar åt att Ale bjuder in till nästa träff.

Enighet i de tre besökta regionerna om att två träffar per år är lagom och att det under träffarna ges stort utrymme till att "mingla" och diskutera heta ämnen. Alla kan också tänka sig en gemensam träff för hela länet en gång per år.

Skaraborgsregionen har under många år haft ett fungerande nätverk med återkommande träffar. Förhoppningsvis kan Byggsamverkan delta på någon av träffarna där nästa år.

  
  
Description
  
  
  
  
Samverkansportalen Byggsamverkanhttps://extraadmin.lansstyrelsen.se/byggsamverkan-vg/sv/PublishingImages/byggsamverkan-portalen.png
För att kunna delta på samverkansportalen behöver du behörighet.
Samverkansportalen Byggsamverkan Västra GötalandIn page navigation

 Content Editor ‭[4]‬