Världen som studieplats

Kulturstudier låter dig plugga på skolor utanför Europa och Nordamerika men få betyget från Norge. Ludvig Wiklander, som i dag är rekryterare på Kulturstudier, reste en gång själv till Vietnam genom Kulturstudier.
Eleverna pluggar vid stranden i Vietnam. Foto: Rie Jespersen

– Det var en helt fantastisk upplevelse, säger han. I dag är det vanligt att studenter reser till USA eller ett europeiskt land för en termin, men det är svårare att resa till länder i Asien, Afrika och Sydamerika om din skola inte har ett utbyte, eftersom betygen är svåra att översätta. Detta har Kulturstudier löst genom att utfärda betygen från Norge men lägga utbildningen i Indien, Vietnam, Ghana, Nicaragua och Argentina.

– Det går att läsa både som en fristående a-kurs på universitetet eller om du går en utbildning och har en fri termin kan du göra en termin med Kulturstudier.

Många som söker är folk som kommit ganska långt i sin utbildning och vill skaffa spetskompetens eller personer som vill prova något nytt, säger Ludvig Wiklander. Alla kurserna som erbjuds har anknytning till landet där de ges, vilket ger utbildningen en annan dimension.

– De stora skillnaderna förutom de rent sociala är att du i Sverige ofta läser om de här länderna men du ser det inte på plats. CSR (företags samhällsansvar) är till exempel mycket större i Argentina där det inte finns ett fungerande välfärdssystem på samma sätt som här. Freds- och konfliktkunskap är större i Indien eftersom de har närmare till väpnade konflikter, säger Ludvig Wiklander.

Text: OhMy