Utländska utbildningar och betyg bedöms och översätts

Malin Jönsson på Universitets- och högskolerådet (UHR) har uppgiften att hjälpa svenska arbetsgivare och invandrade arbetstagare att tala samma språk.

– Vi bedömer utländska utbildningar för att avgöra vilken behörighet de ger i Sverige. Men även för att göra dem lättöverskådliga för svenska arbetsgivare, säger Malin Jönsson, utredare på UHR.

Med internationella överenskommelser såsom Lissabon-konventionen och Bologna-deklarationen i ryggen omvandlar Malin Jönsson och hennes kollegor utländska utbildningar till dess svenska motsvarighet.

– En examen i ett annat land kan innebära något annat i Sverige. Vi hjälper till att bedöma utbildningarna till dess svenska motsvarighet, vilket kan fungera som en vägledning för arbetsgivare, men även studie- och yrkesvägledare samt etableringshandläggare.

Varför ska man besöka er på Bazaren?

– För att vi kan informera om vad man kan göra med sin utbildning i Sverige. Vill man studera vidare, eller vill man ut i arbetslivet, är vi en bra sluss mellan personen och de svenska myndigheterna.

Text: OhMy