Här hittar du jobben inom offentlig sektor

Vad vore Bazaren utan två av Stockholms största arbetsgivare? Stockholms stad och Stockholms läns landsting söker framtidens medarbetare på kulturhuset.
Kristina Pesula visar på sökvägar till Landstingets lediga jobb

Vad ska ni göra på Bazaren?

– Vi ska visa upp alla lediga arbeten i Stockholms stad som finns just nu och berätta vilka utbildningsvägar som finns. För oss är det viktigt att de sökande har rätt kompetens i ett långsiktigt perspektiv och vi vill säkra kompetensförsörjningen i staden både på kort och lång sikt, säger Carol Lundqvist, HR-strateg, Stockholms stad.  

– Vi kommer att svara på vad Stockholms läns landsting gör och vilken typ av jobb vi har samt visa vilka jobb som är lediga och hur man söker dem, säger Kristina Pesula, personal och utbildning, Stockholms läns landsting.

Vilka kompetenser söker ni?

– Vi söker främst förskol-, grundskol- och gymnasielärare, ingenjörer, socialsekreterare, undersköterskor och vårdbiträden med flera. Vi är på en konkurrerande arbetsmarknad och till exempel förskollärare är det brist på i de flesta kommuner, säger Carol Lundqvist.

– Vi söker mycket hälso- och sjukvårdspersonal, men även andra kompetenser är viktiga för att landstinget ska klara sitt viktiga uppdrag att se till att det finns hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik för länets invånare, säger Kristina Pesula.

Text: OhMy