Bazaren 2012 en succé

Bazaren 2012 blev en succé.

Nöjda utställare, 15 000 besökare och idel positiva omdömen visar utvärderingen

– Vi har redan anställt elva personer, säger Andreas Olofsson, försäljningschef för Market Challenger Sweden AB.
Ögonblicksbild från Bazaren 2012

Bazaren är Sveriges största rekryterings-, utbildnings- och starta-eget-mässa.

Årets Bazar är nu utvärderad och succén är ett faktum.  

– Vi hade 15 000 inpasseringar på två dagar och samtliga arbetsgivare som sökte personal uppger att de fick kontakt med personer som de tror att de kommer att anställa, säger Sam Yildirim, utvecklingsledare på Länsstyrelsen och initiativtagare till Bazaren.  

Av de utbildningsanordnare som deltog säger 95 procent att deltagandet varit ”givande”, 80 procent att intresset bland besökarna för deras monter varit stort och 95 procent att de vill delta i Bazaren även 2013.  

Senare under våren kommer utvärderingen att kompletteras med en rundringning till utställarna, bland annat för att få svar på hur många personer som fått anställning genom Bazaren. Flera arbetsgivare säger dock redan i dag att de anställt personer som de hittat via Bazaren:  

– Det var väldigt bra för oss att vara med. Vi har redan anställt elva personer och ser fram emot att få delta i Bazaren också 2013, säger Andreas Olofsson, försäljningschef för Market Challenger Sweden AB.  

– Bazaren var mycket lyckad för vårt vidkommande. Vi fick in över 60 intresserade och vi har gått vidare med cirka 15 stycken vilket jag bedömer som ett mycket bra resultat. Jag tycker att Bazaren var väl organiserad, och vi kommer definitivt vara med nästa gång, säger Johan Welander, key account manager på televinken.se

>> Läs utvärderingen av Bazaren 2012