Utvärdering visar: Alla utställare hittade ny personal på ”Bazaren”

En utvärdering visar att samtliga arbetsgivare som deltog i jobbmässan ”Bazaren” kom i kontakt med flera personer som de ville anställa.

Nu pågår planeringen av Bazaren 2012.

– Vi räknar med fler besökare än någonsin, säger Sam Yildirim, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.
Sam Yildirim. Foto: Tobias Björkegren

Bazaren har funnits sedan 2001 och arrangeras nu för tionde gången. Tidigare har den hetat ”Rekryteringsbazaren” men i takt med att innehållet har breddats (med fler utbildningsanordnare och starta eget-aktiviteter) har behovet av att byta namn vuxit fram.  

– Från och med nu heter vi bara Bazaren, kort och gott. Men grundtanken är densamma: att öka människors möjligheter att hitta vägar till egen försörjning samt hjälpa arbetsgivare att hitta kompetent personal, säger Sam Yildirim.  

Den 10–11 februari hålls Bazaren som vanligt i Kulturhuset i Stockholm.

En utvärdering av Bazaren 2011 visar bland annat att:

 • 100 procent av de arbetsgivare som deltagit i utvärderingen fick kontakt med bazarbesökare som de vill anställa.
 • 100 procent av deltagande arbetsgivare i Bazaren 2011 ville återkomma till Bazaren 2012.
 • 93 procent av deltagande universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare svarar att medverkan i Bazaren varit givande.
 • 97 procent av utbildningsanordnarna uppger att intresset bland besökarna för deras monter har varit ”Stort” eller ”Mycket stort”.
 • 97 procent av utbildningsanordnarna uppger att de vill medverka i Bazaren 2012.

– Trots att ett enormt snöoväder stoppade all busstrafik och orsakade kraftiga förseningar av tåg och tunnelbanor hade vi tio tusen besökare. I år räknar vi med att det blir ännu fler, säger Sam Yildirim.  

Bazaren vänder sig till alla men har som uttalat mål att hjälpa arbetsgivare att hitta kompetens bland utrikes födda i Stockholms län.  

– Majoriteten av alla anställningar sker i dag i Sverige genom nätverk. Enligt långtidsutredningen är bristande tillgång till informella nätverk en av förklaringarna till dagens arbetsmarknadssituation för utrikes födda. Det gör Bazaren till en perfekt arena, säger Sam Yildirim.  

– Allt fler branscher upplever svårigheter att rekrytera personal. Inte minst IT och telekom samt vård och omsorg. Bland våra tusentals besökare vet vi att det finns många kandidater med precis rätt kompetens och Bazaren erbjuder direktkontakter mellan arbetsgivare och arbetssökande, säger Sam Yildrim.  

Bazaren ger möjlighet till:

 • Informella möten mellan arbetsgivare och arbetssökande.
 • Starta eget-rådgivning.
 • Aktuella arbetsmarknads- och rekryteringsprojekt som leder till arbete.
 • Jobbsökning via nätet.
 • Handledning och CV-stöd.
 • Högskoleinformation.
 • Information om validering och värdering av utländska examina.
 • Möjlighet att genomföra en träningsintervju inför anställning.
 • Facklig information.  

Bazaren är ett samarbete mellan privat och offentlig sektor samt den akademiska världen.

Vem kan ställa ut?

 • Privata och offentliga arbetsgivare.
 • Utbildningsanordnare.
 • Företag och organisationer med Starta eget-rådgivning. Rekryteringsprojekt som syftar till att bistå personer att lättare komma in på arbetsmarknaden.

Bazaren är ickekommersiell, ingen försäljning på plats är tillåten.  

>> Läs utvärderingen av Bazaren 2011.

Bazaren arrangeras av:

 • Arbetsförmedlingen
 • Företagarna
 • LO
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Metro
 • Nackademin
 • Nyföretagarcentrum
 • Saco
 • Stockholms Akademiska Forum
 • Stockholms stad
 • Stockholms läns landsting
 • Södertälje kommun
 • Tillväxtverket  

I samarbete med:

 • Bolagsverket
 • Skatteverket
 • Tullverket