Samverkansmöte om artdata i Norrköping

Välkommen till ett samverkansmöte i Norrköping den 28–29 november, lunch till lunch. På träffen får vi veta mer om och diskutera användningen av artdata inom naturvårdsarbete och forskning med särskilt fokus på ideellt insamlad artdata.
träd, löv
Konferensen vänder sig till kontaktpersoner för artdata på länsstyrelserna och övriga inbjudna från centrala myndigheter. Arrangörer är nätverket Samverkan om artdata som samordnas av länsstyrelserna i Örebro och Södermanlands län i samverkan med ArtDatabanken. 

Mer information och anmälan via Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats.