Välkommen till artdatamöte i Örebro

Välkommen till möte inom ”Samverkan om artdata” i Örebro – lunch till lunch – 21-22 april.
vatten, gångväg, park och hus, Vadköping i Örebro

Inbjudan vänder sig i första hand till kontaktpersoner för artdata på länsstyrelserna samt intresserade på ArtDatabanken och centrala myndigheter.  

Teman för dagarna blir:

  1. Hantering av känsliga artuppgifter 
  2. Fåglar i Artportalen och i Oset-Rynningeviken 
  3. Skogsstyrelsens och Trafikverkets arbete med artuppgifter och artskydd.

Läs mer om innehåll och anmälan i programmet, (pdf öppnas i nytt fönster) 

Anmälan senast fredag 3 april via länken nedan.