Artdatamöte i Örebro 21-22 april 2015

Vid samverkansmötet om artdata i Örebro samlades  38 personer från länsstyrelser, Naturvårdsverket, ArtDatabanken, Skogsstyrelsen, Trafikverket och Örebro kommun. Ta del av presentationerna från mötet.

Ta del av dokumentationen från mötet.

Skyddsklassade data och sekretess

Inledning – Helena Rygne, Lst Örebro (Pdf) öppnas i nytt fönster

Säker hantering av skyddsklassade data – Jan Edelsjö/Marit Persson, ArtDatabanken (Pdf) öppnas i nytt fönster    

Vägledning för sekretesshantering av känsliga arter – Helena Lager, Lst Kalmar (Pdf) öppnas i nytt fönster  

Rutiner för artdatahantering i samband med artskyddsförordningen - exemplet Dalarna - Lennart Bratt Lst Dalarna (Pdf) öppnas i nytt fönster 

Andra myndigheters tillgång till artdata

Trafikverkets arbete med artuppgifter – Torbjörn Persson/Erik Sjödin, Trafikverket (Pdf) öppnas i nytt fönster 

Nationellt projekt: Artskydd i skogen – Tove Thomasson, Skogsstyrelsen (Pdf) öppnas i nytt fönster 

Skogsstyrelsens arbete med att få tillgång till artdata – Pär Nyman, Skogsstyrelsen (Pdf) öppnas i nytt fönster 

Mötesanteckningar, program och deltagarlista

Mötesanteckningar (Word) öppnas i nytt fönster

Program (Pdf) öppnas i nytt fönster

Deltagarlista (Excel) öppnas i nytt fönster

 

Efter första dagens program tog vi en gemensam cykeltur till nya Ramsarområdet Oset/Rynningeviken och passade på att möta våren. Mats Rosenberg från Örebro kommun guidade och berättade om resan från oljehamn och soptipp till grönskande friluftsområde, som i framtiden också ska bli Naturrum.

Foto bildspel: Bäver och guide Mats Rosenberg, foto: Johan Wulff, övriga bilder foto: Helena Rygne.