Dokumentation från samverkansmöte om artdata i Norrköping

Den 28–29 november hölls ett samverkansmöte om artdata. Här hittar du presentationer från dessa två dagar i Norrköping. Ca 35 personer deltog från länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Trafikverket, Svenska kraftnät, SLU, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Linköpings kommun.
löv