Artsök (tidigare Artportalskopplingen) i länsstyrelsernas webbGIS

Från och med hösten 2018 byter länsstyrelserna ut sina tidigare webbGIS mot ett nytt modernare webbGIS. I nya webbGIS är det möjligt att lägga till Artsök (tidigare Artportalskopplingen) även i externa webbGIS.

I och med att länsstyrelserna byter till nya webbGIS från och med hösten 2018 har vi tagit fram en ny version av Artsök (tidigare Artportalskopplingen). Anledningen till att vi byter namn från Artportalskopplingen till Artsök är att det med hjälp av verktyget numera finns möjlighet att söka artfynd från samtliga databaser som ingår i Analysportalen/Svenska Lifewatch . Artportalen är dock den databas som innehåller de allra flesta artfynden. Gå till Analysportalen/Svenska Lifewatch


Läs mer på sidan om Artsök/Artkortalskopplingen