Kontaktpersoner för artdata 

På varje länsstyrelse finns en eller flera kontaktpersoner för artdata. Kontaktpersoner finns även på Naturvårdsverket och Artdatabanken.
Hällebräcka

Projektledare

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
E-post: Helena.rygne@lansstyrelsen.se 
Tfn. 010-224 87 64

Per Flodin
Länsstyrelsen i Södermanlands län
E-post: Per.flodin@lansstyrelsen.se 
Tfn. 010-223 42 87 

Kontaktpersoner

Förutom projektledarna finns det en kontaktperson för artdata på varje länsstyrelse . Kontaktpersoner finns även hos ArtDatabanken och Naturvårdsverket. Välkommern att kontakta någon av oss!  

Vår ambition är även att samla uppgifter om andra organisationers kontaktpersoner för artdata. Kontakta projektledarna om din organisation vill vara representerad här.

Länsstyrelser

Länsstyrelsen i Blekinge län

Annika Lydänge
E-post: Annika.Lydange@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 01 73

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Lennart Bratt
E-post: lennart.bratt@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-225 03 23

Länsstyrelsen i Gotlands län

Magnus Martinsson
E-post: magnus.martinsson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 92 69

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Tomas Troschke
E-post: Tomas.Troschke@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-225 12 57

Länsstyrelsen i Hallands län

Mattias Lindström
E-post: mattias.lindstrom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2243386

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Bodil Carlsson
E-post: bodil.carlsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 32 47

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Anna Isaksson
E-post: anna.isaksson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 76

Länsstyrelsen i Kalmar län

Michael Tholin
E-post: michael.tholin@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-2238568

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Per Ekerholm
E-post: per.ekerholm@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 77 13

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Sofia Hagsand
E-post: sofia.hagsand@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-2255488

Länsstyrelsen i Skåne län

Anders Hallengren
E-post: anders.hallengren@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 13 56

Länsstyrelsen i Stockholms län

Miguel Jaramillo
E-post: miguel.jaramillo@lansstyrelsen.se
Telefon: 08-785 43 14

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Per Flodin
E-post: per.flodin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2234287

Länsstyrelsen i Uppsala län

Fredrik Söderman
E-post: Fredrik.Soderman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 33 57

Länsstyrelsen i Värmlands län

Dan Mangsbo
E-post: dan.mangsbo@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2247492

Karin Enfjäll
E-post: Karin.enfjall@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 74 38

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Jonas Grahn
E-post: jonas.grahn@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-225 44 28

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Peter Nilsson
E-post: peter.nilsson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 0611-34 92 62

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Markus Rehnberg
E-post: markus.rehnberg@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-224 93 37

Per Hedenbo
E-post: per.hedenbo@lansstyrelsen.se
Telefon:010-224 92 71

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Peter Flodin
E-post: peter.flodin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 54 57

Länsstyrelsen i Örebro län

Henrik Josefsson
E-post: henrik.josefsson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-224 86 32

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Tommy Karlsson
E-post: tommy.karlsson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 53 99

Kjell Antonsson
E-post: kjell.antonsson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 53 77

ArtDatabanken

Jan Edelsjö
Ansvarig för fyndregistrering m.m.
E-post: jan.edelsjo@slu.se 
Telefon: 018-67 26 85

Johan Nilsson 
Upphovsman till Artportalen
E-post: johan.nilsson@slu.se
Telefon: 018-67 26 73

Marit Persson 
Fynduppgifter av rödlistade arter
E-post: marit.persson@slu.se
Telefon: 018-67 26 58

Jonas Sandström
Rödlistning, databaser, datavärdskap m.m.
E-post: jonas.sandstrom@slu.se
Telefon: 018-67 25 47  

IT-support: webservices@artdatabanken.se

Naturvårdsverket

Ola Inghe
E-post: ola.inghe@naturvardsverket.se 
Telefon: 010-698 15 71