Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället.

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

EU-listade arter

Växter och djur som anses vara ett så stort problem att EU-länderna måste hjälpas åt uppdateras löpande.  

Invasiva främmande arter på EU:s förteckning (Pdf, Naturvårdsverket)

Mer information hos Naturvårdsverket

Hos Naturvårdsverket finns samlad information som stöd i arbetet med invasiva främmande arter och råd till allmänheten om hur spridning kan minskas.

Invasiva främmande arter (Naturvårdsverket)
 

Sökning efter invasiva främmande arter med Artsök

För närvarande pågår utveckling av verktyget Artsök för att lägga till ett sökfilter för invasiva främmande arter.

Så länge går det att söka efter EU-listade invasiva främmande arter med hjälp av funktionen " Egen artlista".

Här finns artlista med EU-listade arter (senast uppdaterad 2019-10-17). Spara ned och hämta den vid sökning med Artsök enligt bilden ovan.

Artlista för sökning i WebbGIS (CSV)

Artlista för sökning i ArcGIS (TXT)