Artsök/Artportalskopplingen i länsstyrelsernas webbGIS

Från och med hösten 2018 byter länsstyrelserna ut sina tidigare webbGIS mot ett nytt modernare webbGIS. I nya webbGIS är det möjligt att lägga till Artsök (tidigare Artportalskopplingen) även i externa webbGIS.

I och med att länsstyrelserna byter till nya webbGIS från och med hösten 2018 har vi tagit fram en ny version av Artsök (tidigare Artportalskopplingen). Anledningen till att vi byter namn från Artportalskopplingen till Artsök är att det med hjälp av verktyget numera finns möjlighet att söka artfynd från samtliga databaser som ingår i Analysportalen/Svenska Lifewatch . Artportalen är dock den databas som innehåller de allra flesta artfynden. Gå till Analysportalen/Svenska Lifewatch

Så långt det varit möjligt har vi behållit utseende och funktioner i Artsök från tidigare versioner av Artportalskopplingen. En manual för Artsök i nya WebbGIS kommer under hösten 2018. I nya WebbGIS når du verktyget genom knappen ART.

En nyhet är att det nu även går att lägga till Artsök i externa WebbGIS, något som varit efterfrågat länge.

Artsök i nya webbGIS för användare på länsstyrelserna

På länsstyrelsernas Intranät finns mer information om Artsök och Artportalskopplingen och hur länsstyrelsernas GIS-samordnare ska göra för att lägga till Artsök till nya webbGIS.

Information om Artsök på Intranätet 

Artsök i nya webbGIS för användare utanför länsstyrelserna

Från och med 2018 börjar länsstyrelserna att ta fram nya externa webbGIS. Kontakta den aktuella länsstyrelsen för att ta reda på vilka externa webbGIS som finns och om Artsök finns inlagt. Gå till kontaktpersoner för artdata på länsstyrelserna http://extra.lansstyrelsen.se/artkoll/Sv/kontakt/Pages/default.aspx


Vad är Signalsökning?

För handläggare på länsstyrelserna finns en möjlighet att göra så kallad Signalsökning för de skyddsklassade artfynd som man inte har behörighet att se detaljerad fyndplats för.

För användare utanför länsstyrelserna har det tyvärr inte varit möjligt att erbjuda Signalsökning men för naturvårdshandläggare kan ArtDatabanken tilldela utökad eller full behörighet att se skyddsklassade arter inom ett begränsat område. Läs mer under fliken skyddsklassade arter.

Signalsökning innebär att användaren får detaljerade fynduppgifter för arter i de skyddsklasser man är behörig att se men en "signal" (JA/NEJ) för arter i högre skyddsklasser.  Se principer för Signalsökning i tabellen nedan. Vilka typer av skyddsvärda arter samt övriga urvalskriterier som ingår är förutbestämt. Följande urvalskriterier gäller för närvarande:

  • Lägsta häckningskriterie för fåglar: Spel/sång
  • Inrapporterad noggrannhet: minst 5000 m
  • Brytår: 1950
  • Ej återfunnen: Visas inte
  • Ej funnen: Visas inte
  • Datakällor: Alla https://www.analysisportal.se/Data/DataProviders
  • Arter: ÅGP, Natura 2000, Fridlysta och Rödlistade
  • Hänsyn till fyndets noggrannhet: Ja
  • Hänsyn till artens störningskänslighet (gäller fåglar): Ja

Principer för Signalsökning: 


 Inlogg
Behörighet
Publika fynd 
 Skydds-klass 2-3
Skydds-klass 4-5
Personlig
 
Allmän
Detaljerad visning
men utifrån förutbestämd
lista

JA/NEJ
utifrån förutbestämd lista

JA/NEJ utifrån förutbestämd lista
​Personlig
Utökad
Detaljerad visning
men
utifrån förut-
bestämd lista

Detaljerad visning men utifrån förutbestämd lista
JA/NEJ utifrån förutbestämd lista