Artsök/Artportalskopplingen

Med hjälp av Artsök, tidigare Artportalskopplingen, kan du smidigt arbeta med aktuella uppgifter om artfynd i din egen GIS-miljö direkt uppkopplad mot rapportsystemet Artportalen och andra datakällor i Svenska LifeWatch analysportal.

Vad är Artsök?

Artsök (tidigare Artportalskopplingen) är ett GIS-tillägg för direkt uppkoppling mot Artportalen och andra datakällor i Svenska LifeWatch analysportal www.analysisportal.se. Tillägget innebär att du har möjlighet att smidigt arbeta med aktuella uppgifter om artfynd i sin egen GIS-miljö. Den första versionen av Artsök/Artportalskopplingen lanserades till länsstyrelserna 2009. 

Artsök finns för både ArcGIS desktop och för länsstyrelsernas interna webbGIS. I länsstyrelsernas nya webbGIS, som utvecklas för närvarande, är tanken att Artsök ska kunna erbjudas även i länsstyrelsernas externa webbGIS.

Redan nu kan andra organisationer som använder artdata i sitt arbete få tillgång till Artsök i ArcGIS desktop.

Från och med 2018 börjar länsstyrelserna att ta fram nya externa webbGIS. Kontakta den aktuella länsstyrelsen för att ta reda på vilka externa webbGIS som finns och om Artsök finns inlagt. Gå till kontaktpersoner för artdata på länsstyrelserna.

Artsök i ArcGIS desktop

Artsök i länsstyrelsernas webbGIS

Hur söker man med Artsök?

För att söka med Artsök behöver du skaffa dig ett användarkonto i Artportalen. Det kan du göra på Artportalens första sida genom att klicka på rutan "1 Skapa användarkonto".

Artportalen www.artportalen.se

Vem har behörighet att se artfynd?

För att förhindra att särskilt känsliga arter påverkas negativt av olika typer av hot har ArtDatabanken tagit fram en nationell skyddsklassning av arter. De allra flesta fynden är publika (skyddsklass 1) och de kan alla se. För att få behörighet att se artfynd i skyddsklass 2-5 krävs särskilda behörigheter. Se principer för behörigheter och tillgång till skyddsklassade artfynd i tabellen nedan. ArtDatabanken kan tilldela utökad eller full behörighet till handläggare på myndigheter och andra som arbetar med naturvård. Läs mer under fliken skyddsklassade arter. 

Principer för behörigheter och tillgång till skyddsklassade artfynd:

Inloggning Behörighets-roll Publika fynd (skydds-klass 1)Skydds-klass 2-3Skydds-klass 4-5 
 Personlig AllmänDetaljerad visning utifrån olika sökkriterierInga uppgifter visasInga uppgifter visas
 Personlig UtökadDetaljerad visning utifrån olika sökkriterierDetaljerad visning utifrån olika sökkriterierInga uppgifter visas
 Personlig FullDetaljerad visning utifrån olika sökkriterierDetaljerad visning utifrån olika sökkriterierDetaljerad visning utifrån olika sökkriterier

 

Support om Artportalen och Artportalskopplingen för länsstyrelser och kommuner

Per Flodin
Länsstyrelsen i Södermanland
Tfn. 010-223 42 87