Artportalskopplingen i ArcGIS för användare utanför länsstyrelserna

Länsstyrelsernas verktyg erbjuds även till användare utanför länsstyrelserna som hanterar artuppgifter i sitt arbete.
​Artportalskopplingen är ett GIS-tillägg för direkt uppkoppling mot Artportalen och andra datakällor i Svenska LifeWatch analysportal www.analysisportal.se.

Tillägget innebär att man har möjlighet att smidigt arbeta med aktuella uppgifter om artfynd i sin egen GIS-miljö.

Artportalskopplingen för ArcGIS har tagits fram för användare på länsstyrelserna inom projektet Samverkan om artdata. Även andra organisationer som använder artdata i sitt arbete kan få tillgång till Artportalskopplingen.
 
Längst ner på sidan kan du beställa installationsfil för Artportalskopplingen. Innan du gör det behöver du läsa igenom checklistan nedan. 
 

Checklista innan du beställer Artportalskopplingen

Version av ArcGIS

Den aktuella Artportalskopplingen är utvecklad för ArcGIS desktop version 10.3.

Skaffa användarkonto 

För att kunna använda Artportalskopplingen måste du skapa ett personligt användarkonto till Artportalen. Det gör du på www.artportalen.se

Behörighet 

Du kommer att se alla artfynd som visas öppet i Artportalen vilket är de allra flesta. De arter som bedöms som mest utsatta för olika typer av hot, t.ex. störning, insamling och förföljelse är upptagna på ArtDatabankens lista över skyddsklassade arter. 

De skyddsklassade arterna ser du bara om du har tilldelats behörighet av ArtDatabanken. 


Koordinatsystem sweref 99 tm

När du laddat ner Artportalskopplingen måste du använda koordinatsystemet Sweref 99 tm för att kunna göra sökningar.


​Begränsningar

För länsstyrelserna finns möjligheter till både så kallad ”flexibel sökning” och ”signalsökning”. Endast ”flexibel sökning” fungerar för externa användare. 
 
Du kommer därför att få upp ett felmeddelande när du loggat in i Artportalskopplingen som ser ut så här: 
 
Klicka OK så försvinner det. Du kan därefter fortsätta med ”flexibel sökning”. 


​Manual

Det finns en manual för Artportalskopplingen som är framtagen för länsstyrelserna. 

Avsnitt 4.1 – 4.12 som beskriver användningen av Artportalskopplingen fungerar även för användare utanför länsstyrelserna.
 
 
OBS! ”Signalsökning” finns endast för användare på länsstyrelserna.
 

Support

Länsstyrelsen erbjuder användarsupport av Artportalskopplingen för ArcGIS 10.3 utan kostnad men ansvarar inte för någon teknisk support eller driftskostnader.

 

Upphovsrätt

Länsstyrelserna – Samverkan om artdata, har upphovsrätten till Artportalskopplingen.