Artsök/Artportalskopplingen i ArcGIS desktop

Den senaste versionen av Artsök/Artportalskopplingen är utvecklad för ArcGIS desktop 10.3.

Nyheter i Artsök/Artportalskopplingen för ArcGIS 10.3

De största nyheterna i Artsök/Artportalskopplingen för ArcGIS 10.3 är:

  • Möjlighet att spara en sökpolygon i en wkt-fil och återanvända den eller skicka vidare till annan användare.
  • Sökning i samtliga datakällor inom svenska LifeWatch. Exempelvis kan man nu utöver sökningar i Artportalen och ArtDatabankens observationsdatabas även söka i SLU:s fiskedatabaser. I Analysportalen som är en tjänst från Svenska LifeWatch finns mer information om vilka databaser som ingår. Läs mer i Analysportalen för biodiversitetsdata. 
  • Attributinformation (JA eller NEJ) om en art är fridlyst, Natura 2000-art och/eller ÅGP-art.
  • Möjlighet att vid sökningen ta hänsyn till "störningskänslighet" och "noggrannhet".
  • Möjlighet att göra så kallad Signalsökning, se nedan. OBS! Signalsökning fungerar endast för handläggare på länsstyrelserna.

Detta motsvarar de funktioner som funnits sedan våren 2015 i Artportalskopplingen i länsstyrelsernas interna WebbGIS.

Manual

Läs mer om signalsökning samt de andra nyheterna i Artportalskopplingen för ArcGIS 10.3 i manualen.

Manual för Artportalskopplingen ArcGIS 10.3 (Pdf) öppnas i nytt fönster

Artsök/Artportalskopplingen i ArcGIS för användare på länsstyrelserna

Beställning av Artsök/Artportalskopplingen görs via beställningsportalen och kostnaden är 404 kronor per installation och år. Gör din beställning via Ditt handläggarstöd på länsstyrelsens intranät. 

Artsök/Artportalskopplingen i ArcGIS för användare utanför länsstyrelserna

Länsstyrelsernas verktyg erbjuds även till användare utanför länsstyrelserna som hanterar artuppgifter i sitt arbete. ​

Information och beställning av artsök/artportalskopplingen​ för användare utanför länsstyrelserna.