Artportalen

Artportalen är ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter. Informationen som läggs in är sökbar i Artportalen och fri att använda.
Fjäril

Artportalen - flitigt använd

Artportalen som administreras av ArtDatabanken har funnits sedan år 2000 och i december 2015 har nära 50 000 000 fynd rapporterats in. Huvuddelen av fynden har rapporterats in av privatpersoner och ideella föreningar. Till användarna hör även tjänstemän på landets länsstyrelser och kommuner, forskare och konsultfirmor. För länsstyrelserna är Artportalen den primära lagringsplatsen för artfynd som samlas in vid inventeringar, miljöövervakning och uppföljning.

Artportalen i din egen GIS-miljö 

Med GIS-verktyget Artportalskopplingen kan du smidigt arbeta med aktuella uppgifter om artfynd i din egen GIS-miljö direkt uppkopplad mot rapportsystemet Artportalen.

Information om artportalskopplingen.

Support om Artportalen och Artportalskopplingen för länsstyrelser och kommuner

Per Flodin
Länsstyrelsen i Södermanland
Tfn. 010-223 42 87

 Länkar

Länk till Artdatabanken. Länken öppnas i samma fönster.

Länk till Artportalen. Länken öppnas i samma fönster.