Ny version av Artportalskopplingen

Nu finns en ny version av Artportalskopplingen för både ArcGIS desktop samt för länsstyrelsernas interna webbGIS.

Med hjälp av Artportalskopplingen kan du smidigt arbeta med aktuella uppgifter om artfynd i din egen GIS-miljö direkt uppkopplad mot rapportsystemet Artportalen

Information om Artportalskopplingen