Information om ”Samverkan om artdata” på Miljöövervakningsdagarna i Tällberg 3-4 oktober 2013

Per Flodin och Helena Rygne informerade om projektet Samverkan om artdata vid välbesökt posterutställning på Miljöövervakningsdagarna i Tällberg 3-4 oktober 2013.
Människor som pratar med varandra

Besökarna fick bland annat prova på att göra egna sökningar med Artportalskopplingen. Det var uppskattad bland dem som inte kände till den än.

Miljöövervakningsdagarna 2013, på länsstyrelsen i Dalarnas webbplats