Artportalskopplingen i länsstyrelsernas WebbGIS

Nu finns Artportalskopplingen i länsstyrelsernas interna webbGIS. Dessutom har Artportalskopplingen uppgraderats med flera funktionsförbättringar i ArcGIS Desktop.

Handläggare på länsstyrelsen kan läsa mer på Ditt IT-stöd.

Mer information kommer efter julhelgerna och även erbjudande om kurser till handläggare på länsstyrelserna. Då kommer även information om hur externa organisationer kan få tillgång till Artportalskopplingen för ArcGIS Desktop.