Utläggning av materialkataloger

Nu börjar vi lägga ut materialkatalogerna på webbplatsen! I katalogerna redovisas de tolkade objekt som undersöktes inom OKB-projektet.

​Gravkatalogen.
Här redovisas innehållet i över 100 gravar; djur, människor föremål och dessutom information om intressanta rituella uttryck i samband med begravningarna.

Brunnskatalogen.
Analyser av 22 innehållsrika brunnar. Hur var de konstruerade? Vad kan pollen avslöja? Varför låg en hals samt vänster bakben från häst i en av brunnarna? Vad säger fynden av amulettringar?

Katalog över aktivitetsytor.
Spåren efter olika händelser på gårdarna i Gamla Uppsala som matlagning, metallhantverk, tjärframställning och husoffer redovisas här. Men också helt ny kunskap om märkliga ritualer som ägt rum på gravfältet! 

Katalog över hägnader, stolpkonstruktioner och väglämningar.
Läs om tomtgränser, slanstaket, märkliga rännor och om den gamla vägen som löpte utmed stolpmonumentet.

Grophuskatalog. En annan märklig företeelse i Gamla Uppsala var mängden grophus som påträffades i byn vid Vattholmavägen. Vad användes de till? Vilka spår fann man av rituell verksamhet? Alla fakta finns i "Grophuskatalog", Ann Lindkvist (red.)

Katalog över stolpfundament.
Det magnifika stolpmonumentet från 600-talet i Gamla Uppsala blev en världssensation när det upptäcktes 2013. Hur byggdes de två nästan kilometerlånga stolpraderna? Hur länge fanns monumentet kvar? Och vilka fynd gjordes vid stolparna? Nu kan du grotta ned dig i alla detaljer i "Katalog över stolpfundament", Jonas Wikborg (red.)