Tre nya rapporter

Nu publicerar vi tre nya rapporter från vår utgrävning i Gamla Uppsala!

Föremålskatalogen är en fröjd för ögat, full med intressanta fakta. Samtliga fynd som gjordes finns med här. Leta under rubriker som exempelvis ”miniatyrsvärd”, ”dörrklinka” och ”hästmundering”. Eller varför inte ”klump”.

I Arkeologisk prospektering – magnetometer och georadardata kan du bland annat läsa om hur delar av stolpmonumentet upptäcktes– utan att en spade sattes i marken.

Gamla Uppsala - årsredogörelse 2014-2017 Gamla Uppsala innehåller uppgifter om våra arkeologiska insatser i Gamla Uppsala efter de omfattande fältarbetena 2012-2013.