Tre nya analysrapporter!

Är verkligen en ärkeängel nämnd på ett av våra runbleck?
Vad kan jordprover från Gamla Uppsala avslöja? Och vilken sorts sten användes egentligen för att tillverka kvarnstenar och brynen?
Dags att ladda ned de senaste analysrapporterna från Gamla Uppsala!
Runbleck, Acta konserveringscentrum AB

​Ogenhall, E. 2017. Stenfynd och kvarnstensanalys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologerna, Statens historiska museer, Societas Archaeologica Upsaliensis och Upplandsmuseet. Rapport 2017:1_16. Stockholm.

Isaksson, S. 2017. Arkeologiska forskningslaboratoriets analyser. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologerna, Statens historiska museer, Societas Archaeologica Upsaliensis och Upplandsmuseet. Rapport 2017:1_22. Stockholm.

Källström, M. 2017. Två runbleck – analyser från Riksantikvarieämbetet. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologerna, Statens historiska museer, Societas Archaeologica Upsaliensis och Upplandsmuseet. Rapport 2017:1_23. Stockholm.