Magisk design

Amulettring med två hängen, ett av dem utformat som en rund skiva.

Arkeologerna har hittat en mängd amulettringar i Gamla Uppsala, bara vid gravfältet upptäcktes ett 40-tal. Nu har flera av dem kommit från konserveringen, och äntligen kan man få en bättre bild av hur de en gång sett ut – innan de täcktes av rost och jord.

Det intressanta är att det är en sådan stor variation i utformningen av amulettringarna. En del består bara av en järnring, andra är formade som eldstål. Vissa har hängen i form av skäror medan andra har en plåt böjd kring ringen.

Det är också spännande att se hur amulettringarna deponerats på så många skilda ställen i Gamla Uppsala. Arkeologen Ann Lindkvist har varit med och grävt fram flera av dessa.

- I huvudsak påträffades amulettringarna på två områden. Dels på en yta som sträcker sig från gravfältet, ner mot Vattholmavägen. Många av dessa amulettringar låg samlade intill en sten vid gravfältet. Dels fann vi amulettringar vid boplatsområdet väster om Vattholmavägen, där vi undersökte flera grophus, säger Ann.

En del av amulettringarna på boplatsen hittades spridda, och inte i det läge där de ursprungligen deponerats. Andra hittades i specifika anläggningar.

- Enstaka hittades i stolphål och vissa i grophusen, ibland tillsammans med deponerade djurkäkar. Det verkar som att man lagt ner dem i grophusen som ett stängningsoffer, när husen fylldes igen efter att de slutat användas, säger Ann.

Amulettringar hittades också i brunnar.

- I en eller två brunnar verkar det som att man ägnat sig åt att lägga ner amulettringar. Det är inte klart ännu om det verkligen rör sig om två brunnar, det kan vara så att den ena är anlagd i ett rituellt syfte eftersom den har en sådan speciell lagerföljd. I den hittade vi fem stycken amulettringar tillsammans med bland annat kranie- och käkdelar av häst, nöt och svin, berättar Ann.  

Amulettring med plåt böjd över ringen.
Amulettring med hängen.