Vikingatida sölja

Sölja som ser ut som en modern bältessölja.

Den här vackra söljan från sen vikingatid hittades i en grav i Gamla Uppsala, på det gravfält som ligger bara några hundra meter öster om kungshögarna.

Söljan låg tillsammans med andra bältesdetaljer, kamfragment och två urnor.