Ett riktigt fynd bland avfallet

Örhänge i form av triangel med hängen från Gamla Uppsala.

Mitt bland gamla djurben och annat avfall som hamnat i ett vattenhål på boplatsen i Gamla Uppsala, upptäckte arkeologerna ett vackert örhänge av silver - eller om det kan vara en så kallad tinningring?.

- En parallell till fyndet har hittats bland annat i Estland, men man tror att de ursprungligen kommer från östra eller södra Ryssland, säger arkeologen Maria Lingström.

Än är inte dateringarna klara, men örhänget hör troligtvis hemma under vikingatid/tidig medeltid. Att hitta örhängen från denna tid är inte vanligt.

- Det här är inte enda exemplet i Gamla Uppala där fina blingbling-grejer dykt upp bland avfall. Fyndet låg nära både bebyggelse från den tiden och Sivs väg som borde ha varit i bruk då. Men vad är det egentligen som vi kan se utifrån fyndet? Någon med rötter på andra sidan Baltikum som var på tillfälligt besök i Gamla Uppsala, eller rent av bosatt sig här, frågar sig arkeologen Anton Seiler.

Med andra ord öppnar örhänget upp för diskussioner kring befolkningssammansättningen Gamla Uppsala, vilket är en av de viktigaste frågorna som arkeologerna vill få svar på!  

Örhänget i bitar före konserveringen.