Press

Välkomna att använda bilderna nedan fritt i samband med publicering av artiklar som rör utgrävningen i Gamla Uppsala. Vänligen ange fotograf.

Högerklicka på bilden så kommer originalstorleken upp. Vänsterklicka på denna bild för att ladda ned.

Mer information om utgrävningen finns här.

Pressmeddelande rörande monumentet av stolprader hittar du här.

Bild 1: Den nästan en kilometer långa stolpraden från ovan. Resten av denna syns som gropar som ligger på en rak linje. Denna rad var helt okänd sedan tidigare och låg dold under Vattholmavägen. Några hundra meter öster om den röda byggnaden överst i bild ligger kungshögarna. Foto: www.flygfoto.com

Bild 2: Arkeologen Anton Seiler undersöker ett av fundamenten där det en gång stått en trästolpe. Foto: SAU.

Bild 3: Arkeologen Fredrik Thölin sitter intill ett fundament där den över 1500 år gamla trästolpen fortfarande är bevarad. Foto: Upplandsmuseet.

Bild 4. Arkeologer undersöker den nästan en kilometer långa rad, där det en gång stått resta stolpar. Foto: Riksantikvarieämbetet.

Bild 5. Karta över Gamla Uppsala. Till vänster syns kungshögarna och tingshögen strax söder om kyrkan. De två rödmarkerade sträckorna markerar var stolpraderna stått. I norr är vattendraget Samnan markerad med blått. Karta: Riksantikvarieämbetet.

Bild 6. I en av groparna där det stått en stolpe påträffades ett skelettet efter en hundvalp. Hunden kan ha offrats där när stolpen restes eller när anläggningen slutade att användas, som ett stängningsoffer. Foto: Riksantikvarieämbetet.

Bild 7: Så här kan det ha sett ut för cirka 1500 år sedan, då man färdades med ekipage mot Gamla Uppsala. Teckning: Göte Göransson.

Bild 8: Varje fundament för stolparna krävde en stor arbetsinsats. I ett enda fundament kan det ligga uppemot ett och ett halvt ton sten som stöttade den höga trästolpen. Teckning: Göte Göransson.