Växtfynd, keramik och metallhantverk

Nu har vi glädjen att lägga ut ytterligare tre rapporter om de senaste forskningsrönen från Gamla Uppsala. Denna gång handlar det om vilken ny kunskap som vi fått utifrån växtfynd, keramik och metallhantverk.

Trevlig läsning!

Englund, M., Grandin, L., Hjärthner-Holdar, E., Ogenhall, E. & Stilborg, O. 2017. Metallhantverket – arkeometallurgiska analyser. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologerna, Statens historiska museer, Societas Archaeologica Upsaliensis och Upplandsmuseet. Rapport 2017:1_11. Stockholm.
 
Ekblom, A. & Bergman, J. 2017. Växtfynd – makrofossil- och pollenanalys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologerna, Statens historiska museer, Societas Archaeologica Upsaliensis och Upplandsmuseet. Rapport 2017:1_14. Stockholm.
 
Bäck, M., Stilborg, O. & Westberg, T. 2017. Keramik bland levande och döda. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologerna, Statens historiska museer, Societas Archaeologica Upsaliensis och Upplandsmuseet. Rapport 2017:1_15. Stockholm.