at Upsalum – människor och landskapande är här!

Den här boken presenterar i ett 20-tal fördjupningsartiklar resultaten från den stora arkeologiska utgrävningen som ägde rum i Gamla Uppsala 2012-2014.

​Inte mindre än fem artiklar har författats om stolpmonumentet, ur både arkeologisk och religionshistorisk synvinkel.

Men undersökningen handlade om så mycket mer än bara stolpraderna!

Här får du ta läsa om sociala skillnader bland invånarna, husoffer, landskapsförvandling, gårdarnas utveckling, märkliga ritualer på gravfältet, metallhantverk, keramik och de djur som hamnade i grytor och gravar. Bland mycket annat!

Klicka på bilden nedan eller klicka på länken: at Upsalum – människor och landskapande.

Klicka på bilden för att ladda ned boken!