Vi borrar ner oss

Borr

Arkeologerna har åter varit i fält i Gamla Uppsala. Denna gång för att schaktövervaka när Trafikverket lät borra nio borrhål, tio centimeter i diameter, för miljöprovtagning i banvallen. Man ville helt enkelt se om det fanns miljögifter i och under banvallen, så man vet säkert den dag den tas bort.

Samtidigt fick arkeologer chansen att se vad banvallen döljer.

- Uppdraget var egentligen mycket begränsat, men vi fick intressanta resultat ändå som har betydelse för vår allmänna kunskap om fornlämningsmiljöerna i Gamla Uppsala. I första hand handlar det om att vi på flera ställen kunde konstatera att det finns äldre ploglager under banvallen. Det betyder att man inte helt schaktat bort jorden när man byggde järnvägen, och att det alltså kan finnas fornlämningar därunder, berättar arkeologen Anton Seiler.

Strax väster om Storgården fick arkeologerna en riktig fullträff.

- Borren fick upp sotig jord som kan komma från en härd eller ett lager. Och lite längre söderut gjordes ett borrprov precis i förlängningen på den södra stolpraden. Om raden fortsätter österut och med samma regelbundenhet måste borrningarna ha missat ett fundament med endast ett par meter! Och kanske lika bra det, så sällsynta lämningar vill man ju inte skada i onödan, säger Anton.  

Borr i banvall