UV byter myndighet

Statens historiska museers logga.

 

Den 1 januari 2015 övergick Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningsverksamhet till Statens historiska museer (SHMM).

Det innebär bland annat att många av arkeologerna som arbetar med utgrävningen i Gamla Uppsala har bytt mailadresser. De som tidigare tillhörde Riksantikvarieämbetet nås numera på förnamn.efternamn@shmm.se

Här kan du läsa mer om den nya organisationstillhörigheten.