Ormbesök

Ett ormhuvud sett ovanifrån.

Vi har fått besök av forntida ormar i Gamla Uppsala. Den ena är gjort av en kopparlegering och påträffades i matjorden strax norr om GUSK-ladan.

Troligen är det ett remändebeslag i form av ett ormhuvud. Det är fint ornerat med fjäll, ögon och några prickar på nosen.                

Några hundra meter söder om fyndplatsen, i ett lager som var omrört med både yngre och äldre föremål, hittades en släkting till denna orm. Här ser man inget huvud, endast en fjällig kropp.

Alldeles intill fyndplatsen fanns rester av stolphus och grophus från yngre järnålder, så troligtvis hör ormen hemma i denna tid.

Ormen tycks ha haft en speciell betydelse under vikingatiden, tänk bara på alla runor som ristats i en orms avlånga kropp.                

Frågan är vad det kan ha inneburit att bära ett föremål utformat som en orm. Var djuret budskapsbärande, kanske en spegling av mytologin? Eller var den ett tecken på någon slags grupptillhörighet?      

Fjällig kropp av metall.
Ormhuvudet från sidan.